…เริ่มจากความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ…

เป็นการเจรจาทางธุรกิจที่ตั้งใจจะสร้างโรงงานไว้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ด้วยภูมิประเทศที่เหมาะสม

ในการเพาะปลูกข้าวคุณภาพ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย

สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“เราเป็นตัวกลาง”

ที่จะเชื่อมแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่กับตลาดโลกเพื่อขยายศักภาพการผลิต

ตั้งแต่แหล่งปลูก สู่การแปรรูป

เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

มีเป้าหมายที่จะผลิตอาหารที่ทีคุณภาพ

ปลอดภัย เชื่อถือได้

และปราศจากกลูเตน

สั่งซื้อได้ทางช่องทางนี้